Mededelingen

Mededelingen van het bestuur:

Het (nieuwe) bestuur zal er als volgt uit gaan zien;

Rinus Rijsdijk          Voorzitter/Externe Wedstrijdleider
Eric Both                   1ste Secretaris
Joke Lindeman        2de Secretaris/Ledenadministratie
Erik van Egmond     Penningmeester/Interne Wedstrijdleider
Cor Mieloo                Technische Zaken Pand/Materiaal Beheerder

Voor vragen inzake bovengenoemde functies kunt U zich tot die persoon richten.