Home

UPDATE 9 JULI 2020

Wij hebben nu een week gewerkt met de regels van het coronavirus, wij als bestuur van BV Hoogvliet zijn van mening dat de afgelopen week heeft uitgewezen dat een ieder kennis heeft kunnen nemen van de nieuwe regels en zijn dan ook van mening dat wij met ingang van heden stoppen met de bloktijden en dat men gewoon vrij kan gaan biljarten, natuurlijk wel met in acht nemen van de uitgevaardigde regels.

De belangrijkste regels wil ik hierbij nog wel even kenbaar maken:
1)      Bij binnenkomst ontsmet je handen.
2)      Houdt 1,5 meter afstand.
3)      Als je drank uit de ijskast hebt gehaald, maak je de knop die je aangeraakt heb schoon.
4)      1 persoon bediend het scorebord en als je klaar bent maak je het toetsenbord schoon.
5)      Maak na de partij de houten rand van het biljart schoon met een doekje.
6)      Als je naar huis gaat, doe de tafel stofzuigen, afdekken hoef voorlopig niet.
7)      Na het gebruik van het toilet, was je handen.

 Is de opkomst groter dan verwacht, dan wordt er onderling gerouleerd, men heeft geen biljart voor zichzelf!!!
Voor het overige neem verantwoordelijkheid en zorg dat je je aan de regels houdt.

 

UPDATE 1 JULI 2020

Met ingang van woensdag 1 juli mogen we weer gaan spelen, maar helaas zijn er nog wel enige beperkingen. Dit houdt in dat er in ons clubgebouw niet meer dan 15 mensen maximaal aanwezig kunnen zijn, dit om de 1,5 meter te kunnen garanderen. Tevens is om de 1,5 meter te kunnen garanderen biljart 2 niet beschikbaar.

 We moeten voldoen aan het protocol biljarten KNBB.

 Gezien het feit dat het misschien op de open tijden drukker is dan normaal, kijkt men als men klaar is of er nog mensen zijn die willen spelen en wordt de tafel schoongemaakt en vrijgegeven ( dit is in principe altijd al de regel).

Wij zien ons dan ook genoodzaakt om nu nog te gaan werken met bloktijden waarin ons clubgebouw is opengesteld, tevens zal men zich voor de losse delen dienen aan te melden via het emailadres wedstrijdsecretariaat@bvhoogvliet.nl, dit om te zorgen dat er op deze tijden iemand aanwezig is om de bar te bemannen.

De bloktijden welke gelden voor aanmelding zijn;
Maandagochtend  10:00 – 14:00
Vrijdagavond          19:00 – 22:30
Zondagochtend     10:30 – 17:00
Diegene die vroeger al op bovengenoemde dagen vrij kwamen biljarten hebben voorrang.

Voor de vaste clubdagen geldt dat er op de eerste dag iemand bij zal zijn van het bestuur en dat er dan met de leden van het bewuste dagdeel zal worden besproken hoe het vervolg er uit zal zien.

De tijden voor de clubdagen zijn;
Maandagavond                 19.00 – 22.30
Dinsdagavond                    19.00 – 22.30
Woensdagochtend           11.00 – 16.00
Woensdagavond               19.00 – 22.30

Voor de rest van de tijden is het clubgebouw gesloten.

Biljart Vereniging Hoogvliet

Onze vereniging is een sportieve en gezellige biljartclub waar op verschillend niveau gespeeld wordt.
We zijn aangesloten bij de KNBB district Rotterdam.
De vereniging heeft een eigen lokaliteit met een eigen bar en keuken.
Leden hebben vrij toegang met een sleutel om te biljarten wanneer ze maar willen.
Op clubavonden en dagen worden er roosterpartijen gespeeld, ingedeeld door een wedstrijdleider.
Er wordt gespeeld op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en de woensdagmiddag.

Tevens kan men deelnemen aan teamwedstrijden in KNBB verband.
Men kan meedoen in een libre team op de kleine match tafel en/of in de teams voor driebanden.
Elk lid kan meespelen in de persoonlijke kampioenschappen (PK’s) van de KNBB en wel in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden.

De bezigheden bij Biljartvereniging Hoogvliet

Kijk dan bij Wat is er gebeurd

Wil je lid worden of heb je suggesties laat het ons weten. 

Voor nadere informatie over onze vereniging kunt u contact opnemen met de secretaris van Biljartvereniging Hoogvliet secretariaat@bvhoogvliet.nl.