Wat is er gebeurd

Laurens Valkenburg Kampioen 4e Klasse Libre klein

In het weekend van 24 tot 26 nov. is bij Bv. Schollevaar de finale 4e klasse libre klein gespeeld. Biljartvereniging Hoogvliet was in deze finale met vier spelers sterk vertegenwoordigd.
In deze finale was de concentratie en focus TOP bij Laurens,  hij was vooral positief getriggerd door het feit dat op de club al een plaatsje op de Wall of Fame voor hem was gereserveerd.
In de laatste ronde tegen Wim van Marion  (beide spelers hadden 10 mp)  was Laurens de meest scorende spits en mocht dan ook terecht de grootste beker en de bijbehorende medaille in ontvangst nemen.

Laurens,  veel succes in het gewest!!

De Ballen.

Ger Wendrich Kampioen Libre Klein 3e Klasse

Op 1,  2  en 3 dec. is bij Bv. Hoogvliet de finale libre klein 3e klasse district Rotterdam gespeeld. Als biljarter is het de kers op de taart om mee te mogen doen aan een district,  gewestelijk of nationale finale.
In de vorige finale,  georganiseerd door Bv. Hoogvliet  (3bnd. Kl. 3e klasse)  wisten vijf leden zich te plaatsen,  voor deze finale waren dat er zelfs zes. Dat biljartvereniging Hoogvliet in district Rotterdam een toonaangevende vereniging is moge duidelijk zijn.
De thuisspelers van dienst waren:  Ger Wendrich,  Jacob Mijnlieff,  Jan van Eijk,  August Kat,  Cor Souge en Rinus van Nispen.
Lex Fox van Schollevaar en Kees de Puijker van de Rietlander,  waren de twee andere finalisten en gezien hun goede reputatie,  zeker niet kansloos voor de eindoverwinning.
Een finale met veel spelers van dezelfde vereniging heeft al gauw de sfeer van ouwe jongens krentenbrood. Maar alles leuk en aardig:  op het groene laken is er op het scherpst van de snede voor elke carambole gestreden.

En toen aan het einde alle kruitdampen waren opgetrokken zagen we een trotse winnaar:  Ger Wendrich.

Ger speelde rustig,  geconcentreerd,  maar vooral degelijk.
Ger,  succes bij het gewest.
Samenvattend was het weer een mooie en sportieve finale met een waardig kampioen.
Graag willen we de wedstrijdleider,  spelers,  arbiters,  schrijvers,  supporters en de catering bedanken,  met z’n allen is men er weer in geslaagd het eenieder zo goed als mogelijk naar de zin te maken.

Tot slot: het hangt af van de stand van de maan of er spelers zijn die wel of niet promoveren naar een hogere klasse. (?)

De Ballen.

1e Vlasco Wisselbokaal Driebanden Toernooi. 

Op zondag 26 nov. heeft Ger Wendrich de eerste editie van het Vlasco Driebanden toernooi gewonnen.
Autovakmeester Garage Vlasblom en The Conautic Group, allebei reeds sponsor van onze vereniging,  hebben speciaal voor driebandenspelers deze wisselbokaal beschikbaar gesteld.

Voor dit open toernooi hadden het maximale aantal van 32 spelers,  komende uit alle windstreken,  zich ingeschreven. Het toernooi – in poules met vier spelers – is over zes dagen verdeeld waar eenieder drie dagen twee wedstrijden heeft gespeeld,  dus totaal zes wedstrijden,  waarna de eindstand kon worden opgemaakt.

Gezonde wedstrijdspanningen en een sportieve sfeer waren de kenmerken van dit prima verlopen toernooi. Fred Vlasblom en Ruud Kremer,  beide talentvolle driebandenspelers,  reikte zondagmiddag onder groot applaus de Vlasco Wisselbokaal uit aan winnaar Ger Wendrich.
Een fantastisch gebaar van de organisatie was dat alle deelnemers na afloop met een mooie prijs huiswaarts gingen.   Men kon kiezen van een biljarttafel vol prijzen die door Joke Rijsdijk met veel zorg en liefde was samengesteld.  

Het is een vaststaand feit dat door activiteiten te organiseren men extra geld kan generen,  hierdoor kan de vereniging o.a. de consumptieprijzen en contributie op een aanvaardbaar peil houden en blijft het biljarten voor ons allemaal enigszins betaalbaar.

Daarom spreken we hier onze grote waardering en dank uit aan Rinus Rijsdijk en Joke Lindeman en de mensen die deze twee kanjers hebben bijgestaan. Bewonderingswaardig hoe ze weer kans hebben gezien,  tussen de vele,  vele andere activiteiten/werkzaamheden door,  om ook van dit toernooi een geslaagd biljart-festijn te maken. Hulde!!

Bij deze nodigen we gelijk alle leden uit die weinig of nooit finales en andere biljart activiteiten bezoeken om dit toch eens te doen.  Je zal er geen spijt van krijgen.
Je bent van harte welkom, doe het voor jezelf, doe het voor de club.

De Ballen.

De plaatsen op het erepodium werden ingenomen door:
1 – Ger wendrich
2 – Steef Wesseling
3 – Giezen van Klinken

Cor SougeKampioen Driebanden Klein 3e klasse

In het weekend van 6 tot 8 okt. is bij Bv. Hoogvliet de Finale PK Driebanden Klein 3e Klasse gespeeld. Op vrijdagavond stapten de acht finalisten (waaronder vijf Hoogvlieters!!) met de keu in de aanslag bij BV Hoogvliet naar binnen.
Allemaal in de vaste overtuiging om zondagmiddag met de grootste beker aan de haal te gaan. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken hangt altijd van vele factoren af.
Het kan gebeuren dat men (om maar eens wat te noemen) te hard of te zacht stoot, het derde bandje net mist, geen vertrouwen, geen concentratie, foutje in de berekening, balletje achterom en niet te vergeten die ‘klote klos’.
Ja, ja, het driebanden: de koningsdiscipline van de biljartsport met zijn grillige karakter van hoge pieken en diepe dalen.
Ondanks het feit dat het soms meer weg heeft van zelfkastijding, blijkt toch dat een groot deel van de biljarters (zo ook in deze finale) er verknocht aan zijn.
Chauvinistisch als we zijn,  gingen we er op voorhand vanuit dat één van de vijf  ‘thuisspelers’  met zijn foto op de  ‘WALL of Fame’  zou komen.
En inderdaad,  Cor Souge voelde zich in deze finale helemaal thuis en mocht zich onder luid applaus als kampioen door plaatsvervangend ceremoniemeester Martin den Boer laten huldigen.

Cor,  succes bij het gewest!!

Daar ook onze onvolprezen vaste wedstrijdleider Rinus Rijsdijk zich heeft geplaatst voor deze eindstrijd moest men op zoek naar een vervanger. Na een lange speurtocht kwam men – geheel toevallig – bij Joop den Braber uit. Joop heeft zich prima van zijn taak gekweten door onverstoorbaar en preciezer dan een Hoogvliets horloge, alles in te delen en in de PC te verwerken.  Goed gedaan Joop. Klasse!!

Al met al weer een mooie finale in onze lokaliteit, met uitstekende arbiters, schrijvers, fijne supporters en een prima verzorging vanuit de keuken en aan de bar.
Bij BV Hoogvliet is het een genot om een finale te mogen spelen!!

De Ballen.

Einduitslag:

Naam                                     Prt.          Pnt.          Moy.          HS          P.Moy.        %Moy.       
1   Souge Cor                         7             10              0,425         4             1,062            127,62
2  Hoeven v/d Henk          7              10             0,406         6              0,545          118,71         
3  Pors Hans                        7              10              0,360         4              0,720           102,27
4 Eijk v. Jan                          7              7                0,356         3               0,500          113,01
5 Kat August                        7              7                0,319         3               0,484           100,94
6 Biesheuvel Bob               7              6                0,363        6               0,454           95,52
7 Rijsdijk Rinus                  7              5                0,317          5              0,395            85.44
8 Nispen v. Rinus              7              1                 0,225         2              0,400            70,53

“I Have a Dream”

Eef de Vries  ‘in eigen huis’  Kampioen Liga Dagbiljarten 1ste Klasse Libre

In een finale met zes gepassioneerde deelnemers is Eef de Vries op 01-09-23,  Kampioen Liga Dagbiljarten 1ste. Klasse Libre van het District Rotterdam geworden.
Eef moest in zijn te spelen partijen 50, 60 en 70 caramboles toegeven,  begin er maar aan. Het ging zeker niet in alle partijen van een leien dakje, daarvoor waren de tegenstaanders te gedreven en wilde zich dus niet zomaar gewonnen geven.
Maar als dan aan het einde van alle gespeelde wedstrijden blijkt dat je ze allemaal heb gewonnen en ook nog eens met het hoogste moyenne,  mag men spreken van een ‘Glorieus Kampioen’.
Kortom:  echte klasse verloochent zich niet!!
Alleen de prijs voor de hoogste serie ging zijn neus voorbij,  die was voor Rinus Rijsdijk met 46.
Eef,  succes in het gewest.
Nog het vermelden waard is dat Gerard Petersen,  arbiter van dienst,  de prijsuitreiking op zich heeft genomen,  dit omdat Rinus als speler,  voorzitter/wedstrijdleider plus manusje van alles, ook weleens even wilde zitten.
Tot slot:  de catering – zoals altijd top – was ook nu weer bij Joke in vertrouwde handen,  met hulp van  ‘stand-up-comedian’,  Fas de Lange.

 De Ballen.

Einstand:

1 E. de Vries        10 pnt.  Moy. 8,018 HS. 42
2 T.Peeters           8 pnt.   Moy. 4,413 HS. 30
3 H.Pors                 6 pnt.   Moy. 3,230 HS. 21
4 R.Rijsdijk          4 pnt.   Moy. 4,780 HS. 46
5 G.van Klinken 2 pnt.   Moy. 3,492 HS. 25
6 F.Schröder        0 pnt.  Moy. 2,919 HS. 18

August Kat winnaar ‘Martin Lindeman Memorial Trofee’, 2023.

In ons mooie clubgebouw is afgelopen weken door 22 eigen leden en 10 leden van andere biljartverenigingen, het tweede ‘Martin Lindeman Memorial Trofee’ toernooi gespeeld, met als afsluiting de finale op zaterdag 17 en zondag 18 juni.


Het spelen voor deze trofee blijft voor degene die Martin hebben gekend een toernooi met een dubbel gevoel. Martin heeft vanaf de start van Biljartvereniging Hoogvliet enorm veel betekend voor onze verenging, maar bovenal was Martin een fijn en integer mens.
Welbeschouwd gaat het natuurlijk niet om het winnen van deze trofee maar om de gezelligheid en het onderlinge plezier.
Martin zou het niet anders gewild hebben.

We zijn dus van start gegaan met 32 biljarters en geëindigd met 6 finalisten, waarvan August Kat uiteindelijk de sterkste bleek en dus de trofee van Joke in ontvangst mocht nemen.
Voor diegene die zich dit jaar niet hadden aangemeld: een gemiste kans om in een ontspannen sfeer uw biljartkunsten met andere te delen.
Maar niet getreurd, u krijgt – dat is wel zeker na het horen van de vele positieve reacties – volgend jaar een herkansing.

Tot slot: fijn om in dit weekend te constateren dat er leden zijn die meer voor  ‘hun’ club willen betekenen en spontaan gehoor hebben gegeven aan de oproep om te komen tellen en schrijven. Top!!

Einduitslag:
1 Kat, august
2 Bouman, Bob
3 Vlasblom, Fred
4 Ven, Martin van der
5 Gieze, Klinken van
6 Rietdijk, Arie

Fijne vakantie.
De Ballen.

Hoogvliet-D winnaar van ‘De Zilveren Kaplaars’.

Zondag 11 juni 2023 is bij Bv. Hoogvliet, Team Hoogvliet-D glorieus winnaar geworden van ‘De Zilveren Kaplaars’.
Buiten meer dan 33 graden maar binnen in de biljart-arena wisten alle spelers het hoofd – zij het met hulp van onze liefdevolle bediening – prima koel te houden.

Deze finale is gespeeld met zes teams bestaande uit drie spelers. Om deze beker te winnen moet je als team van alle markten thuis zijn, te weten: libre, bandstoten en driebanden. Team Hoogvliet-D was in deze finale het team dat al deze biljart disciplines tot in perfectie beheerste.

De Zilveren Kaplaars: een schitterende en waardevolle beker waar al meer dan tachtig jaar om wordt gestreden, maar waar niemand meer de echte geschiedenis/historie van weet. Mocht u wel informatie aangaande deze beker hebben, graag doorsturen naar: secretaris@biljartenrotterdam.nl


De organisatie kan met een ‘warm gevoel’ terugkijken op deze finale. ‘Liefde voor biljarten, je moet ervan houden’

 De Ballen.

Einduitslag:
1  Hoogvliet – D
2  Ommoord – C
3  Hoogvliet – A
4  Hoogvliet – C
5  Ommoord – B
6  Ommoord – A

KNBB Gewest West-Nederland B-1 Teams Driebanden

DKC-1 uit Schiedam is op 23 April 2023 bij Bv. Hoogvliet, Kampioen van het KNBB Gewest West-Nederland B-1 Teams Driebanden geworden.
Als je ongeslagen kampioen wordt is er maar één conclusie: Terecht!!
Volgens  ‘een’  teamleider zijn de spelers – in totaal 8 man!! – individueel allemaal nobody’s en losers, maar als team één grote karaktervolle vechtmachine.


Wij als organiserende vereniging willen hier nog wat aan toevoegen: vooral de gezelligheid en het plezier voeren bij dit team de boventoon.
Spelers en supporters zijn één met elkaar.
En het blijkt ook nu weer, dan ben je als team tot veel in staat.
Mannen veel succes bij het NK!!

Tot slot: de wedstrijdleiders en de dames van de catering zijn dit weekend 21 uur!! in de weer geweest om deze finale in goede banen te leiden en spelers en publiek het naar de zin te maken. Wij maken hiervoor een diepe buiging!!

De Ballen van Bv. Hoogvliet.
PS: De totale eindstand staat op biljartpoint.nl

Van 17 t/m 19 febr. Finale Bandstoten Klein 2e Klasse District Rotterdam,
Bas Kruijthof  van Bv. Schollevaar pakt titel bij Bv. Hoogvliet

Biljarters: Het zijn net mensen……….

Op het ene moment optimistisch, op het andere moment pessimistisch. Dan weer oppermachtig, dan weer onmachtig, vol zelfvertrouwen of vol onzekerheid. Periodes van kwetsbaarheid en periodes van vastberadenheid.
Het glas is halfvol of halfleeg……..
Feit is dat een biljarter die met al deze ‘plussen en minnen’ het beste kan dealen, er regelmatig met de grootste beker vandoor gaat.

Dit weekend was dat dus Bas Kruijthof.
Bas, succes in de gewestelijke finale!!

Altijd mooi om na afloop van een finale van de spelers te horen dat ze het naar hun zin hebben gehad. Joke en Rinus met alle sitekicks zeggen dan: “GRAAG GEDAAN.” Helaas was er dit keer een speler die – zonder opgaaf van reden – niet het fatsoen had om bij de prijsuitreikingaanwezig te zijn.  Wat een minachting naar medespelers en organiserende vereniging.
Tot slot:

Sinds kort is het mogelijk scoreborden en live beelden van officiële wedstrijden bij Bv. Hoogvliet via Twitch te volgen.
Ga via de website van Bv. Hoogvliet naar LINKS en klik hier op biljart 1 & 2 of 3 & 4.

Tot ziens,
De Ballen.

Marion Veenendaal van ‘De Posthoorn’ Kampioen Bandstoten Klein 3e Klasse District Rotterdam

Hier geen wedstrijdverslagen van gespeelde wedstrijden in de finale bandstoten klein 3e klasse. Wij zijn meer van de feiten en dat is toevallig ook een feit.
Feit 1: Marion Veenendaal is de terechte kampioen.
Feit 2: Er zijn deze finale 1085 caramboles gemaakt.
Feit 3: Arbiters hebben deze allemaal naar eer en geweten geteld.
Feit 4: De hoogste serie is door Ruud Kremer gemaakt: 9 stuks.
Feit 5: Bar, keuken, bediening en wedstrijdleiding was – zoals gewoonlijk bij Bv. Hoogvliet – weer TOP.
Feit 6: De nieuwe software voor scoreborden en het uitzenden van de beelden via twitch werkt naar behoren.
Feit 7: Te weinig van onze leden hebben de moeite genomen om deze finale – bij hun club – te bezoeken.

Feit 8: De meest hilarische opmerking van een speler: ’t Gaat goed, maar het kan nog slechter.

Wij – de ballen – hopen dat komend weekend meer leden, bij het spelen van de finale bandstoten klein 2e klasse, om een hoekje komen kijken.

Met vriendelijke groet,
De Ballen.

Finale Libre klein 3e klasse District Rotterdam 25 tot 27 november 2022

De finale van het libre klein 3e klasse District Rotterdam is gehouden in het weekend van 25 tot 27 nov. 2022 bij Bv. Hoogvliet.

Na een kort welkomstwoord van onze voorzitter/wedstrijdleider Rinus Rijsdijk, gingen alle finalisten – de een wat meer dan de ander – geconcentreerd van start. De acht finalisten waren allemaal op eigen kracht in deze finale gekomen.

Naar aanleiding van onze ervaringen met – allerlei – afzeggingen in eerdere finales, mag dit ook weleens vermeld worden.
Deze finaledagen waren gevuld met gedrevenheid op het biljart en  gezelligheid daar omheen, dit mede door supporters die  wél  de moeite hadden genomen om hun clubgenoten aan te komen moedigen.
De inwendige mens werd ook dit weekend weer fantastisch verzorgd door Joke, goed bijgestaan door Joop, die als ober fungeerde.
De wedstrijden werden door het arbiterscorps van District Rotterdam uitstekend gearbitreerd, prima geassisteerd door de schrijvers van dienst.

En zo hebben in deze fijne entourage, de finalisten  – op goed verzorgde tafels – hun kunsten kunnen vertonen.

Wij – De Ballen – zijn niet zo van een totaal wedstrijdverslag in de trant van: A heeft van C gewonnen en D kansloos van G verloren.  
Winnen of verliezen kent in de biljartsport vele vormen, toch is er aan het einde van deze finale maar één kampioen: en dat telt!! 

De Ballen.

Eindstand:
Naam                             Vereniging Pnt. Moy.   P.moy. % car.    % moy
1 Gerard Vermeulen  Ommoord   12    2.000  3,615   96,048  119,617
2 Ton v.d. Poll             Kralingen   12     1,704  1,961   93,557   101,007
3 Jacob Mijnlieff         Hoogvliet    8     2,288  2,857  96,428  103,627
4 Dirk Dekker              Kralingen    6     2,012   3,055  83,636  100,524
5 Wout Kruithof         Posthoorn    6     1,897   3,333  84,047   85,563
6 Lex Fok                      Schollevaar  6     1,899   3,000 85,476   79,340
7 Ruud Kremer           Hoogvliet      4     1,242   1,451  74,920    81,502
8 Cor Souge                 Hoogvliet      2      1,350   1,720  80,730    91,836
Hoogste serie: Lex Fok   16

Eef de Vries Kampioen Driebanden Klein 2e Klasse District Rotterdam

Het kampioenschap van het District Rotterdam driebanden klein 2e klasse is op 4, 5 en 6 nov. gespeeld bij Bv. Hoogvliet. Het was voor ons, ‘De Ballen’ weer volop genieten dit weekend. Ondanks het feit dat we geregeld hard over het gehele biljart werden gejaagd, is het een gelukzalig gevoel om keer op keer – dan weer hard en dan weer zacht – lekker achter of langs bal drie te gaan: heerlijk!
Ook hebben we er lol in om na één of twee banden al te caramboleren of om net dat derde bandje niet mee te nemen: top! Wij ballen houden onderling ook een soort competitie: wie is het meest betrokken bij een klos: te gek!De veronderstelling dat pech onterecht en geluk terecht is, is gewoon nonsens.Pech of geluk bij biljarten – zeker bij het 3bnd – komt alleen voor als we aan de beurt zijn en we geconfronteerd worden met een goede aanvangsstoot of een ‘volstrekt’ onmaakbare bal, maar voor de rest……………
Wij als stootbal hebben niets met het ketsen te maken, want daar is de pomerans de schuldige. Toch? Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.
Eef, van harte gefeliciteerd en succes in het gewest.

Als laatste nog een nadenkertje: het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat er geplaatste finalisten maar ook reserves zijn die zich ‘heel gemakkelijk’ afmelden om de finale te spelen. Dit is naar onze mening, grote minachting voor de organiserende vereniging en de collega-biljarters. 

Met vriendelijke groet,
De Ballen.

Eindklassement:
1 Eef de Vries              10 pnt.    Moy. 0,511
2 Jan Voogt                  8 pnt.      Moy 0,545 *
3  Loek van Rutten      8 pnt.     Moy. 0,532 *
4  Anton Anderson     8 pnt.      Moy.  0,528 *
5  Ton van de Poll       8 pnt.     Moy. 0,39
6  Ruud Kremer           6 pnt      Moy. 0,453
7  Bas Kruijthof            4 pnt.     Moy. 0,416
8  Henk van Asperen  4 pnt.     Moy.  0,384
*) = promotie naar 1e klasse

Foto’s van finale dagcompetitie 1e klasse libbre, gespeeld op 30 september, 7 en 10 oktober 2022

Zondag 31 juli 2022 clubkampioenschap libre en bandstoten

Na jaren van inactiviteit aangaande het verspelen van een ‘echt’ clubkampioenschap, heeft ons bestuur onder aanvoering van voorzitter Rinus Rijsdijk, besloten om dit kampioenschap nieuw leven in te blazen. De acht spelers – verdeeld over twee poules – die zich voor deze finale geplaatst hadden, speelden allemaal 1 keer tegen elkaar, dus ieder 3 partijen. Mede gezien het feit dat in beide poules het te maken aantal caramboles sterk uiteenliep, beloofde het spannende wedstrijden te worden. Bij het bandstoten: Cees van Amen 23, Okko Schuyer 23, Steef Wesseling 31, Joop den Braber maar liefst 40 caramboles.
Bij het libre: Ria de Vries 31, Piet den Herder 47, Jacob Mijnlieff 70 en voor Gieze van Klinken lag de finish pas bij 120 caramboles.
Er is gestreden op het scherpst van de snede en toen eenmaal de kruitdampen waren opgetrokken, zagen we twee stralende clubkampioenen. Steef Wesseling kampioen bandstoten en Gieze van Klinken kampioen bij het libre.
Juist door de hulpvaardigheid en medewerking van de tellers en schrijvers: Bob Bouman, Dick v.d. Bosch, Cor Souge, Jan van Eijk, Joop Lindeman, Eef de Vries, Eric Both en Fas de Lange, kon dit clubkampioenschap plaatsvinden.
Chefin van de bar was deze dag, Joke Rijsdijk:  Joke bedankt!!

Toch willen  ‘De Ballen’ – na dit goed georganiseerde kampioenschap – wat stof tot nadenken meegeven: bij biljartverenging Hoogvliet heeft ieder lid dezelfde rechten, maar ook plichten. Dit alles natuurlijk in de juiste verhouding en mogelijkheden.
Maar …………, laat ieder de komende tijd eens  bij zichzelf  te raden gaan of deze rechten en plichten in de juiste verhouding/balans zijn.
‘Clubliefde is niet alles, maar zonder clubliefde is alles niets’

Carpe Diem.
De Ballen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Beste biljartvrienden en vriendinnen,
We zitten nog volop in de vakantieperiode, maar aan de horizon doemt heel vaag het nieuwe biljartseizoen alweer op. De inschrijvingen voor teams en persoonlijke kampioenschappen zijn – zo goed als mogelijk – verwerkt. Het districtsbestuur en overige functionarissen hebben weer hun uiterste best gedaan om al deze wedstrijden zo logisch mogelijk in te delen.
Tot de start van het nieuwe seizoen spelen we alleen op clubavond en de fanatiekelingen onder ons maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om vrij te biljarten.
Ook de lessen onder leiding van biljartinstructeur Martin Verdoold, zijn/waren in deze stille periode een prima alternatief.
Maar als het straks om of voor het echie gaat, wordt het menens en gaan we elke wedstrijd weer in met de intentie om er een mooie en sublieme wedstrijd van te maken. Maar ondanks deze goede bedoelingen komt het in de praktijk ook voor dat alles tegenzit.
Er zijn meer dan 299 redenen te bedenken waarom het tegenzit en je de caramboles niet maakt. Maar als  ‘ervaringsdeskundigen’  weten we dat tegenslag niet bestaat in biljarten. Want alles wat gebeurt na de afstoot is het gevolg van de afstoot die jezelf hebt gedaan.

Biljarten is en blijft een fantastische sport:  ‘Maar je moet wel zelf de slingers ophangen.’
Prettige vakantie en voor straks,  fijne wedstrijden toegewenst, met sportiviteit en biljartplezier.

De Ballen.

Radio Rijnmond live uitzending bij Biljartvereniging Hoogvliet op 17-6-2022

Beste Biljartvrienden en vriendinnen,

Een lokaal radiostation die het voortouw neemt bij de promotie van de biljartsport – het is nog altijd eerder een uitzondering dan regel.
Maar wij als Biljartvereniging Hoogvliet, kunnen ons gelukkig prijzen met Radio Rijnmond.

Dit lokale radiostation was vrijdag 17 juni, onder aanvoering van verslaggever/presentator Erik Lemmers in ons fraaie clublokaal aanwezig om in een live uitzending de biljartsport te promoten.
In het voortraject hadden een aantal luisteraars zich aangemeld om – onder leiding van een paar clubiconen – een balletje te stoten en om zo te ervaren hoe mooi en simpel biljarten ‘kan’  zijn.

Deze iconen van de club hebben tevens, middels een interview met Erik, alle ins en outs van de biljartsport voor het voetlicht kunnen brengen.
Of dit alles nieuwe leden oplevert is afwachten – zou mooi zijn – maar het belangrijkste is ons inziens, dat er niet alleen positieve reuring in de club zit, maar dat het ook naar buiten komt.

Fijn te ervaren is het feit dat er altijd clubleden zijn die de moeite nemen om bij festiviteiten hun belangstelling komen tonen.

Iedereen die aan deze ‘happening’ heeft meegewerkt: BEDANKT.

En voor wie de uitzinding wil terug horen, dan kan dat via de volgende link:
https://bit.ly/3aWdrPB

Carpe diem,
De Ballen.

Intern Team Toernooi gespeel op 14, 15 en 22 mei 2022

Beste biljartvrienden en vriendinnen,

Het verenigingsleven is als fotograferen: gebruik de negatieven om het positieve te ontwikkelen……..
Daar de wedstrijden om De zilveren De Bruin Beker en De Zilveren Kaplaars voor dit jaar zijn afgelast, is onze voorzitter Rinus Rijsdijk op het idee gekomen om hiervoor in de plaats een Intern Team Toernooi te organiseren.
Vijf teams van de Bv. Hoogvliet en een ‘ingevlogen’ leuk team van Bv. Ommoord, hebben zich aangemeld en acte de présence gegeven.
En om gelijk maar met de deur in huis te vallen: Het toernooi was een groot succes met alleen maar – hoe kan het anders – winnaars.
Bij deze een heel groot compliment aan organisator/wedstrijdleider Rinus en de dames van de catering, Joke, Joke en Patricia: Clubliefde in optima forma!!
Weer is gebleken dat de meerwaarde van een club wordt bepaald door clubliefde en de positieve betrokkenheid van de leden.
Tenslotte nog waard om te vermelden: Er hebben dit toernooi ook zes nieuwe leden meegedaan.
“we zijn als nieuwe leden van Biljartverenging Hoogvliet, vriendelijk en gastvrij ontvangen.”
De Ballen laten – bescheiden als ze zijn – in het midden of dit iets zegt over Biljartverenging Hoogvliet of over de nieuwe leden.

Fijne vakantie.

Be Ballen van Bv. Hoogvliet.

Finale Bandstoten klein 3e klasse, gespeeld 6, 7 en 8 mei 2022

Jan van Eijk kampioen 3e klasse bandstoten.
Net als in het seizoen 2019-2020 is Jan van Eijk kampioen geworden van de 3e klasse bandstoten in het District Rotterdam. Ook ditmaal was Bv. Vriendenkring in Barendrecht de gastheer en gastvrouw.
Met vier punten voorsprong en het hoogste moyenne met tevens het hoogste percentage-moyenne was het duidelijk wie de sterkste was dit weekend. Zodra de keu uit de koffer is verandert Jan in een vastberaden knokker.
Door zijn positieve wedstrijdmentaliteit heeft hij in het verleden al heel wat bekers en medailles gewonnen.
De ‘Wall of Fame’ van de club zal weer met een foto van Jan worden uitgebreid.
De einduitslag van deze finale kunt u terugvinden op de website van District Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
De Ballen.

Verslag Finale Bandstoten klein 1ste klasse, gespeeld 1, 2 en 3 april 2022

De start was moeilijk en bijna iedereen gebruikte 30 beurten voor zijn eerste partij. Alleen Martin van de Ven schoot goed uit de startblokken want hij gebruikte maar 21 beurten voor zijn 51 caramboles en produceerde in die partij een hoogste serie van 13. De tweede ronde liet zien dat de spelers al wat meer aan het materiaal gewend waren. Emiel Havers en Martin wonnen hun partij in 26 beurten en Marco Warnaar evenaarde de kortste partij en won in 21 beurten. Marco won zijn tweede partij moeizaam van Lion Broeders en gebruikte 37 beurten. Rien de la Rie speelde remise tegen Emiel in  28 beurten, Antonio Luis-Felipe won ook zijn derde partij in 26 beurten en Ton Abramsz gebruikte maar 22 beurten voor zijn 54 caramboles. Antonio won ook zijn 4de partij ten koste van Lion. De overige partijen lieten een hoog niveau zien, Martin won in 27 beurten en Rien en Rie gebruikten maar 21 beurten. De laatste partij van de 2de dag liet hier en daar toch wat vermoeidheid zien, Antonio liep tegen zijn eerste verliespartij op, Ton verbeterde de hoogste serie en bracht deze naar 15 en leek een zeer korte partij te gaan maken, hij had na 3 beurten al 23 caramboles maar viel toen compleet stil en verloor zijn partij alsnog van Rien. Emiel had in zijn partij geen moeite met Martin, hierdoor kwam hij met 9 matchpunten ongeslagen op plaats 1 te staan. De laatste dag werd begonnen met twee duidelijk kandidaten voor de eindoverwinning te weten Emiel Havers met 9 punten en Antonio Luis-Felipe met 8 punten. De eerste achtervolgers stonden op 6 punten. In de 6de ronde maakte Emiel een eind aan alle illusies aangaande het kampioenschap, hij won ook zij 6de partij en helaas verloor Antonio de zijne. Hierdoor stond Emiel met nog 1 ronde te gaan 3 punten los en dus was hij al kampioen. In de laatste ronde liet Martin nog even zien tot waar hij in staat was en eindigde zijn partij met het beste toernooi moyenne, namelijk 3,00. Lion behaalde gelukkig in deze laatste ronde nog 2 punten. Emiel won zijn laatste partij van Antonio en werd zodoende ongeslagen KAMPIOEN.

De Einduitslag:
Plaats    Naam                   pnt.       Moy.
1             E. Havers             13           1.961
2             M.v.d.Ven            10           2.000
3             A. Louis-Felipe   8           1.538
4             R. de la Rie            7           1.972
5             M. Frederiks        6           1.598
6             M. Warnaar         6           1.472
7             T. Abrahmsz        4           1.800
8             L. Broeders          2           1.438

Een tevreden wedstrijdleider.

Rinus Rijsdijk Kampioen Libre klein 1ste klasse

De deelnemers van BV Hoogvliet (Rinus Rijsdijk en Fred v.d. Tuuk) hebben zich kranig geweerd in de finale Libre klein 1ste klasse. Fred had een moeizame eerste partij, maar trok hem toch nog in 36 beurten over de streep. Qua moyenne misschien niet goed , maar in een finale gaat het om de punten.
Rinus had het minder moeilijk en won zijn eerste partij in 25 beurten.
Fred haalde wel uit in zijn tweede partij door in 18 beurten te winnen van Arno de Leest, dus  in een partij met een moyenne van 6,666. Rinus won in 20 beurten van Johan Langezaal.
Na ronde 2 stonden er 3 man op 4 punten Rinus, Peter Mol en Fred. Fred moest in ronde 3 gelijk al tegen Peter die hij won in 24 beurten. Rinus gebruikte 19 beurten tegen Arno de Leest.
Fred sleepte ook zijn vierde partij vrij makkelijk binnen tegen Robin de Man, want  in 24 beurten won hij zijn partij. Rinus moest in deze ronde tegen Peter en dit werd zijn beste partij met 120 caramboles in 16 beurten wat een  moyenne geeft van 7,500.
De finale ging dus tussen Rinus en Fred beiden met 8 matchpunten.  Degene die zou winnen was kampioen en bij een remise zou het Rinus worden, omdat hij een beter moyenne percentage had gespeeld.
Het werd een echte finalepartij.  Bij beiden zat er toch wel wat spanning op de onderarm en na 19 beurten was de stand Rinus 87 en Fred 88 en het kon dus nog alle kanten uit. In de beurten 20 en 21 scoorde Rinus een series van 12 en van 16 en dat kon Fred op dat moment even niet volgen. Al met al een  moeizame en daardoor spannende finale waarin Rinus de partij en het kampioenschap in 24 beurten naar zich toe haalde.

Het eindresultaat van alle spelers is in de tabel hieronder weergegeven:

28-11-2021

Bijna toch nog misgegaan.

Bij het ingaan van de laatste ronde leek Ruud Kremer af te stevenen op een duidelijke 1e plaats in de Finale Libre Klein 4e Klasse District Rotterdam.


Hij stond 2 punten los en had een voorsprong in moyenne percentage van bijna 15%, dus in principe gelopen race.
Zijn achtervolger Andre van de Meer dacht hier toch wat anders over.
Hij won zijn partij tegen Ruud met overmacht, te weten 37 om 13 caramboles in 17 beurten.
Helaas was het voor hem net niet genoeg om Ruud van de 1e plaats te stoten en daarmee het Districts Kampioenschap binnen te slepen.
Andre behaalde hetzelfde aantal punten, namelijk 12, maar kwam 0,254% moyenne percentage te kort.
Zowel Ruud als Andre zijn gepromoveerd naar de 3e klasse.Wij wensen Ruud veel succes in het gewest.    
Eindstand Libre Klein 4e Klasse District Rotterdam:

Plaats           Naam                 Pnt.      Moy.          HS.            Moy. Perc.1                  R.Kremer               12      1.542          11               124.967
2                 A.v.d. Meer            12      1.434          12               124.713
3                W.Roestenburg      8        1.171          9                 107.935
4               H.Moonen                6        0.785          6                 100.938
5                R.Oostveen             6        0.910          5                  84.003
6               W.Hogesteeger      4        0.601          10                114.809
7               T. van Munster       4        0.669          6                  95.808
8               R.Zwerts                  4        1.211          10                93.294

17-10-2021

Districtsfinale Kader 38-2, 4e klasse

Op zaterdag 16-10-21 en zondag 17-10-21 was het dan zover en is bij onze vereniging met zes deelnemers de districtsfinale kader 38-2 in de 4e klasse gespeeld. En met twee deelnemers uit onze eigen vereniging, Eric van Kampen en Rinus Rijsdijk, waren we dus sterk vertegenwoordigd.
En het moet gezegd, met de deelname van Eric van Kampen waren we zelfs zeer sterk vertegenwoordigd, want met een de volle winst uit 5 partijen en een gemiddelde van maar liefst 7,352 is hij glorieus kampioen geworden. En het gemiddelde wat hij heeft gehaald betekent ook promotie naar een hogere klasse, dus ook dat is een zeer fraaie prestatie. 
Eigenlijk was het na de zaterdag al wel duidelijk dat Erik niet te verslaan was ditweekend, maar desondanks zijn de andere deelnemers ook hard blijven strijden  om “best of the rest” te worden.
De totale uitslag van het finale weekend is als volgt:
1. Eric van Kampen, 10 punten, 500 caramboles in 68 beurten, moyenne 7,352
2. Hein Cleuskens, 6 punten, 430 caramboles in 121 beurten, moyenne 3,553
3. Ciril Simpson, 4 punten, 481 caramboles in 111 beurten, moyenne 4,333
4. Peter Mol, 4 punten, 386 caramboles in 99 beurten, moyenne 3,898
5. Rinus Rijsdijk, 4 punten, 414 caramboles in 123 beurten, moyenne 3,365
6. Martin Frederiks, 2 punten, 314 caramboles in 106 beurten, moyenne 2,962
En nog een paar foto’s van dit weekend:

Al met al weer een zeer geslaagd wedstrijdweekend bij onze vereniging wat met dank aan alle vrijwilligers weer mogelijk is geweest.

24-7-2021
Beste Biljartvrienden en Vriendinnen,

Door Covid-19 hebben we een lange periode gehad zonder biljartwedstrijden die “om het eggie” gingen.  Top dat het bestuur –  in al zijn wijsheid – heeft besloten om een zomertoernooi te organiseren, om zo weer wat reuring in de biljartarena te krijgen en ook niet onbelangrijk: de clubkas wat te spekken. Trots kunnen we melden dat zowel het een als het ander is gelukt!!
Het motto van dit toernooi was: “meedoen is belangrijker dan winnen”, maar wat een sportieve strijd is er geleverd voor de bovenste plaatsen.
Na vele spannende en minder spannende wedstrijden zijn de drie plaatsen op het ereschavot ingenomen door:

1: Jan van Eijk

2: Rinus Rijsdijk

3: Ruud Kramer

De mooiste quote die we hoorden dit toernooi, “ik boek vooruitgang, want iedere fout is een nieuwe”.

Na dit leuke – spontaan ingelaste – toernooi, blijkt maar weer:
Weten is niet genoeg
We moeten het toepassen
Willen is niet genoeg
We moeten het doen

BV Hoogvliet doet het!!

Nog meer foto’s zien? Kijk dan onder foto’s –> Zomertoernooi 2021

Fijne vakantie.
De Ballen.

Martin Frederiks KAMPIOEN Libre Klein 1e klasse

Bij de finale libre 1ste klasse gespeeld bij de Biljartvereniging Hoogvliet op 17, 18 en 19 januari 2020, gingen de spelers moeizaam van start. Waarschijnlijk moesten enkele spelers wennen aan het materiaal of was het de wedstrijdspanning.  Andre van Vliet won zijn partij tegen Cyriel Simpson maar hij gebruikte daar 36 beurten voor. Jan Boers had een zeer moeizame start stond na 11 beurten nog onder de 1.00 moyenne maar trok de partij toch nog naar zich toe in de 34 ste beurt , Hein Cleuskens achterlatend met 102 caramboles. Peter Mol schoot wel als een raket uit de startblokken en had na 7 beurten 78 caramboles maar hierna kon hij ze niet meer raken en verloor van Jan Kamphuis in 29 beurten. De partij tussen Martin Frederiks en Fred van der Tuuk liet een gelijkwaardige start zien na 8 beurten stond het 59 om 65 caramboles. Fred won deze partij in 17 beurten en Martin kwam nog op 100 caramboles.
In de tweede ronde kon men zien dat men al wat gewend was, Andre won zijn partij makkelijk van Hein ( wiens dag het niet was) in 28 beurten. Jan Boers won ook zijn tweede partij tegen Cyriel in 24 beurten. Martin won zijn partij van Jan Kamphuis in 18 beurten met een mooie serie van 59, maar het klapstuk was de partij van Fred tegen Peter na 8 beurten had Fred er 67 en Peter had er 16, dus het leek een gelopen race voor Fred, maar daar dacht Peter toch anders over in de 12 de beurt produceerde hij een serie van 66 en in de 15de beurt ging hij uit met een serie van 36 Fred achterlatend met 73 caramboles.
In ronde 3 haalde Hein zijn eerste twee punten binnen ten koste van Jan Kamphuis in 31 beurten. Andre liep tegen zijn eerste verlies partij op tegen Martin, Martin liet een mooie serie zien van 57 caramboles. Peter kon het hoge niveau vasthouden en won makkelijk van Cyriel in 17 beurten. Fred won zijn partij met 110 om 50 tegen Jan Boers in 15 beurten.
Ronde 4 liet wat mindere partijen zien, Martin won van Jan Boers in 30 beurten. Cyriel wist zijn eerste twee punten binnen te slepen ten koste van Fred door uit te gaan in 27 beurten. Jan Kamphuis won in 24 beurten van Andre en Peter had geen moeite met Hein en won weer in een gedegen partij van 21 beurten.
In ronde 5 oogden sommige spelers vermoeid, dit resulteerde  erin dat de partij van Martin tegen Hein 36 beurten duurde met een eindstand van 130 om 93. Jan Kamphuis won wederom een partij ditmaal van Cyriel in 25 beurten. Peter die de voorgaande partijen goed speelde kon dat in deze partij niet voortzetten en moest in 21 beurten zijn meerdere erkennen in Jan Boers. Andre bleek er nog wel zin in te hebben en verbruikte maar 15 beurten tegen Fred die in deze partij maar 66 caramboles kon produceren.
De laatste dag gingen we van start met theoretisch nog 5 kanshebbers, te weten de koploper Martin met 8 punten en daarachter 4 spelers met 6.
Ronde 6 was wel de ronde die in de breedte genomen korte partijen liet zien, Peter verloor nipt van Andre in 22 beurten, Cyriel won zijn partij tegen Martin in 20 beurten. Fred had geen moeite met Hein en gebruikte 19 beurten en de kortste partij in deze ronde kwam op naam van Jan Boers die in 18 beurten de betere was van Jan Kamphuis.
In de laatste ronde werd er moeizaam gespeeld en kon zien bij diegene die nog ergens om speelden zat er toch wat spanning op het spel. Fred had in deze partij geen probleem met Jan Kamphuis. Cyriel won van Hein in 23 beurten. Jan Boers won nipt van Andre en was afhankelijk van de partij tussen Peter en Martin of hij kampioen werd of tweede, helaas voor hem trok Martin hem over de streep en werd Martin kampioen.
Eindstand :

Jan van Eijk districtskampioen 3e klasse bandstoten

In een sterk deelnemersveld

bij de Biljartvereniging Vriendenkring te Barendrecht met drie deelnemers van onze vereniging, is Jan van Eijk op 11-1-2020 districtskampioen geworden in de 3e klasse bandstoten. Rinus van Nispen is 3e geworden en Erik van Egmond 6e.    

Districtsfinale 3e klasse libre 2019

Het leek wel of een aantal spelers naar deze finale waren gekomen om zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen, de langste partij was 24 beurten. Gerard gebruikte dit aantal beurten tegen Ton van vliet en won zijn partij met 47 om 31.Henk van de Hoeven deed het in 3 beurten minder door een mooie slotserie van 17, Piet Monster kwam niet verder dan 27.Kees Wijnmalen speelde een gedegen wedstrijd tegen Marion Veenendaal-Gersch en won deze in 19 beurten 55 om 26, maar de kortste partij kwam uit de keu van Rupert Schob die Joop den Braber versloeg in 15 beurten en een moyenne liet noteren van 3.133 wat in deze klasse toch wel uitzonderlijk is.
In ronde twee bleek het wat moeilijker te gaan, de adrenaline was wat weggevloeid en de spanning was er wat af. Piet verloor met 1 carambole verschil nipt zijn partij van Gerard in 34 beurten. Joop won zijn partij van Kees met 53 om 43 in 33 beurten. Marion verloor ook haar tweede partij, Rupert won deze partij in 31 beurten. Ton speelde een knappe partij tegen Henk en won deze in 23 beurten.
De start van de tweede dag was voor sommige spelers moeilijk, Joop won een moeizame partij van Henk in 40 beurten. Marion liep ook in deze ronde tegen een nederlaag op, zij verloor van Gerard in 32 beurten. Kees had geen moeite met Ton en won de partij in 30 beurten. Piet schoot wel snel uit de startblokken en startte met een serie van 13 caramboles in zijn eerste beurt maar Rupert gaf zich niet zo snel gewonnen, hij maakte in deze partij twee maal een serie van 10, maar verloor toch nipt van Piet met 47 om 45 in 19 beurten.
In ronde 4 na enige versnaperingen ging het spelniveau weer naar een hoger plan, Koos won van Piet in 31 beurten. Rupert won van Ton in 25 beurten , Ton had tot nog toe een moeilijk toernooi, het wilde tot op heden niet zijn kant opvallen. Henk en Joop namen beide revanche voor de partij die zij tegen elkaar hadden gespeeld en die met 40 beurten niet best was, maar Henk verloor zijn partij wel van Gerard maar speelde wel een moyenne van 2,21. Joop deed er nog een schepje bovenop en won van Marion in 19 beurten, Marion gaf in deze partij te kennen dat zij wel was gekomen om niet puntloos naar huis te gaan en had ook nog 43 caramboles een moyenne van 2,26.
Joop had in ronde 5 weer een moeizame partij, maar deze verloor hij nipt van Gerard in 40 beurten . Joop maakte nog twee caramboles in de gelijkmakende beurt, maar kwam er aan het eind nog twee tekort. In de partij van Ton tegen Piet gebeurde iets gelijkwaardigs, Ton ging uit in de dertigste beurt en Piet moest er nog 5, in de gelijkmakende beurt produceerde Piet nog drie caramboles zodat ook hij op twee caramboles bleef steken. Marion haalde in deze ronde eindelijk haar eerste twee punten binnen ten koste van Henk door een zeer nette partij in 25 beurten met een hoogste serie van 15. De kortste partij in deze ronde kwam op naam van Rupert die in 23 beurten de betere was van Kees.
Een van de kanshebbers Rupert had een zeer moeizame start tegen Henk, Henk schoot goed uit de startblokken en Rupert kon niet volgen, na 11 beurten had Rupert 4 caramboles en keek tegen een achterstand aan van 20 caramboles, hij wist deze partij toch nog naar zich toe te trekken in 27 beurten en Henk bleef steken op 4 caramboles. Marion verloor haar partij tegen Piet in 24 beurten. Ton won zijn partij tegen Joop door goed te blijven scoren, hij wist in twee beurten 20 caramboles te scoren en toen was de tegenstand van joop wel gebroken en ging Ton in de 19 beurt uit. De koploper op dit moment, te weten Gerard kon het niet bolwerken tegen Kees en moest in hem na 19 beurten zijn meerdere erkennen. Door deze ontwikkelingen stond Rupert alleen aan de leiding met 10 punten op de voet gevolgd door Gerard met 8.
De laatste ronde liet toch nog wel enige verrassende uitslagen zien, Marion won haar partij van Ton in 31 beurten en Ton kwam maar liefst 14 caramboles te kort. Henk verloor nipt van Kees. Rupert speelde een mooie partij tegen Gerard in 20 beurten en Joop liet toch nog even zien dat hij wel een balletje kon maken en won makkelijk van Piet in 18 beurten.

Het was weer een gezellig toernooi.

Alle foto’s kunt u hier of bovenaan openen met de link Foto’s

Jan van Eijk wederom kampioen district!!

De spelers van deze finale kwamen zeer gemotiveerd binnen, wat bleek uit de eerste partijen in ronde 1 was de langste partij 31 beurten in deze partij deelden Jan van Eijk en Rob Oostveen de punten door remise te spelen. Ria de Vries won in een leuke partij van Nico Overbeeke. Leo de Groot liet zien dat hij gereed was om uit te komen in de volgende klasse ( hij had reeds een promotie op zak), hij won zijn partij makkelijk van Henk Moonen. De kortste partij in deze ronde kwam op naam van Wim Zinsmeister die in 21 beurten won van Evelyne van Toledo haar achterlatend op 17 caramboles.
In ronde 2 liet Evelyne zien dat ze niet was zomaar opgeroepen was voor deze finale en zij won haar partij van Ria in 38 beurten. Wim ging verder waar hij mee begonnen was en won van Henk maar gebruikte nu 31 beurten. Leo had waarschijnlijk zijn kruit verschoten in de eerste wedstrijd en moest zijn meerdere erkennen in Rob die met 33 om 22 won van Leo. Nico behaalde een nipte zege op Jan door met 41 om 38 te winnen, Jan kwam in deze partij maar 1 carambole te kort.
Ook op de tweede dag waren er weer leuke partijen te aanschouwen, na ronde 3 stond Wim nog steeds op plaats 1 maar hij moest wel twee spelers naast zich dulden met hetzelfde aantal punten, Jan schoof door zijn winstpartij tegen Wim op van plaats 7 naar plaats 4. Nico schoof op naar plaats 4 door zijn winst op Evelyne. Henk kwam van de hatelijke nul af door een overwinning op Rob.  Leo kwam ook uit op 4 punten door zijn partij te winnen van Ria, hij gebruikte voor zijn 45 caramboles maar 21 beurten en maakte een serie van 19, wat in deze klasse mijns inziens een geweldige prestatie is.
In ronde 4 won Nico van Henk, waardoor Nico de eerste plaats overnam met 1 punt voorsprong op Jan. Jan won zijn partij van Leo in 25 beurten, Leo was waarschijnlijk nog in euforie van voorgaande partij en kwam niet verder dan 30 caramboles. Ria herstelde zich van haar partij tegen Leo en won knap van Wim die helaas alweer tegen een verliespartij liep. Evelyne won van Rob in een leuke partij van 32 beurten.
In de laatste ronde van dag twee gebeurde toch nog wel enkele leuke wapenfeiten, die de stand weer wijzigde. Leo won moeizaam van Wim, hierdoor zakte Wim weg uit de bovenste drie, Leo ging van 6 naar 4. Nico verloor met 1 carambole van Rob in 26 beurten, door deze nederlaag verloor hij zijn eerste plaats in de stand. Ria won in een mooie partij van 21 beurten van Henk, Henk achterlatend met maar 7 caramboles, Ria bezette na deze overwinning de derde plaats. Jan haalde flink uit tegen Evelyne door in 24 beurten te winnen en hij nam gelijk de eerste plaats over van Nico.
Op de laatste dag waren er theoretisch nog 5 kanshebbers wat voor een toernooi altijd leuk is. Jan stond 1 punt los dus had het geheel in eigen hand, daar hij diegene die eventueel een bedreiging vormde al had gehad.
Na ronde 6 bleven er nog maar twee kanshebbers over de nummers 2,3 en 4 verloren allemaal hun partij, zodat Jan op plaats 1 stond met 9 punten en Rob van plaats 5 opschoof naar plek 2 met 7 punten, Jan stond wel ver voor met zijn carambole percentage maar er was bij winst van Rob nog een mogelijkheid dat hij Jan nog voorbij kon. Er was in ronde 6 nog wel een mooie partij te melden van Evelyne, zij won haar partij van Leo in 18 beurten.
In de laatste ronde gaf Rob door zijn spel aan dat hij wel voor de eerste plaats ging, hij versloeg Wim in 21 beurten. Jan had het de eerste helft moeilijk tegen Ria maar in beurt 25 ging het lopen en wist hij toch in 30 beurten de partij naar zich toe te trekken en daardoor het kampioenschap veilig te stellen.


Een weer zeer tevreden wedstrijdleider.
Alle foto’s kunt u bovenaan openen met de link Foto’s

Koos Esser kampioen Driebanden klein 3e klasse

Vaak is de start van een toernooi wat moeizaam, maar de start van dit toernooi ging best wel lekker. Koos Esser won zijn partij van Piet Monster in 58 beurten. Bert Willems deed het iets beter tegen Rinus van Nispen, hij gebruikte 54 beurten. Peter van Rumpt was de betere van Joop den Braber en gebruikte maar 43 beurten en een hoogste serie van 5. Harold Kaliar liet zien dat hij met boze plannen naar Hoogvliet was gekomen en won van Gerard Niedveld in 39 beurten.

Ronde 2 won Harold van Rinus met 18 om 14 in 56 beurten. Bert won van Joop met 16 om 10 in 53 beurten. Gerard revancheerde zich tegen Koos door met 15-13 te winnen in 50 beurten. Peter ging op dezelfde voet verder van de 1ste ronde en won zijn partij tegen Piet en gebruikte weer maar 43 beurten.

De start van dag 2 was veelbelovend, Koos won zijn tweede partij ten koste van Bert en gebruikte hiervoor maar 37 beurten. Peter liep tegen zijn eerste verlies partij op tegen clubgenoot Rinus, die met 16 tegen 8 won in 39 beurten. Joop won makkelijk van Gerard in 48 beurten. Harold won ook zijn derde partij van Piet, die nog geen wedstrijd had kunnen winnen.

In ronde 4 won Joop nipt van Harold in 60 beurten, het was van Harold zijn eerste verlies partij. Piet moest in Bertus ruim zijn meerdere erkennen en stond nog steeds op nul punten. Peter speelde een nette partij die hij won van Gerard in 35 beurten en ook in deze partij maakte hij weer een serie van 5. De kortste partij in deze ronde kwam echter op naam van Koos die maar 32 beurten gebruikte in zijn partij tegen Rinus.

Piet kon eindelijk zijn eerste 2 punten noteren door in ronde 5 zijn partij te winnen van Rinus. Koos kon zijn ingeslagen weg niet volhouden en moest zijn meerdere erkennen in Joop. Gerard kon ook een leuke partij noteren van 37 beurten tegen Bertus. De kortste partij van het toernooi tot op heden kwam op naam van Peter die Harold klopte in 26 beurten.

De laatste dag begonnen we nog met 5 kanshebbers Peter had 8 matchpunten en Koos, Joop, Bertus en Harold volgden op 6 dus mogelijkheden zat.

In de voorlaatste ronde verloor Peter zijn partij tegen Bertus  zodat zij beiden op 8 punten kwamen te staan en Koos won zijn partij na een moeizame start ruim van Harold en voegde zich ook met 8 punten bij Peter en Bertus. Gerard won ruim van Rinus en Piet won zijn tweede partij ten koste van Joop. Door deze ontwikkelingen waren er nog 3 kanshebbers over en waren er 2 finale partijen, wat voor een toernooi altijd leuk is om spannend te zijn tot het eind.

Doordat zowel Bertus als Peter hun partij verloren schoof Joop op van plaats 4 naar plaats 2 en viel Peter buiten het eremetaal.

Alles bij elkaar een leuk en gezellig toernooi.
Alle foto’s kunt u bovenaan openen met de link Foto’s

Een tevreden wedstrijdleider.

1ste Martin Lindeman Memorial Trofee

Wim Bosman kampioen 1ste Martin Lindeman Memorial Trofee

Hierbij een verslag van de 1ste Martin Lindeman Memorial Trofee.  Allereerst wil ik meedelen dat het een zeer geslaagd en uitermate gezellig toernooi is geweest.  Al tijdens de voorronde bleek dat alle spelers die aan dit toernooi meededen er waren om er een gezellig toernooi van te maken. Ook bleek uit het latere verloop dat de opzet geslaagd is, daar er twee spelers in de finale terecht zijn gekomen, nadat zij in de 1ste ronde waren aangewezen op de herkansingsronde. Hieruit blijkt dat je altijd nog een kans hebt om dit toernooi eventueel te winnen als je eruit gaat in ronde 1.

De finale werd in een prettige sfeer verspeeld en er werden enkele zeer goede prestaties neergezet, bijv. Wim Bosman die in zijn partij tegen Joop den Braber maar 13 beurten gebruikte en een moyenne speelde van 3,30 en binnengekomen was met een moyenne van 1,40. Rinus van Nispen speelde zeer constant en speelde bijna elke partij 2,00 moyenne. Berna Diependaal speelde bij vlagen leuk maar kon niet tegen het andere geweld op en wist helaas geen partij te winnen. Roy Sam-Sin speelde gedegen maar liep eigenlijk al averij op in zijn eerste partij tegen Wim Bosman die hij verloor in 19 beurten, maar wist zich later goed terug te vechten. Joop den Braber had het bij tijden moeilijk en heeft ongeveer een liter oogdruppels gebruikt om het goed te kunnen zien, maar dat heeft hem helaas niet geholpen en Rinus Rijsdijk kon de grote verschillen niet altijd aan.

In de finale partij moest Rinus van Nispen winnen van Wim Bosman om op hetzelfde puntenaantal uit te komen, maar dan moest Wim een zeer slecht gemiddelde spelen daar hij op moyenne percentage een straatlengte voorstond. Rinus lag tot aan de tiende beurt goed op schema, hij had een ruime voorsprong en Wim kreeg er geen bal op, maar vanaf de tiende beurt wist Wim eindelijk caramboles te gaan maken. Rinus trok de partij nog wel naar zich toe, maar Wim had zijn moyenne zodanig op kunnen schroeven dat Rinus niet in de buurt kon komen van de eerste plaats.

Ik wil hier toch ook nog wel de wens uit spreken, dat ik hoop dat het volgend jaar er meer clubleden in zullen schrijven voor dit gezellige toernooi.
Hieronder de totaaluitslag:

Groet van een zeer tevreden wedstrijdleider.

Hoogvliet A C4 fraaie 2e plaats bij Nederlands Kampioenschap

Om 07.30 uur op zondag 23 juni j.l. had ons team, Hoogvliet A C4, zich verzameld om naar Nieuwegein te gaan om te mogen spelen voor het Nederlands Kampioenschap in de klasse C4.
Daar aangekomen werden ze overweldigd door de grote zaal met 18 biljarts. En begon het al aardig te kriebelen bij de boys. Gelukkig waren Joop en Patricia mee gekomen voor de nodige ondersteuning.
Er waren 2 poules van 4 teams. Sommigen konden ze niet eens verstaanKnipogende emoticon. Klokslag 09:40 uur, want alles verliep erg professioneel, werden de eerste partijen gespeeld. En met de lunch zou het er van afhangen of ze het wel zouden halen. Halverwege de laatste rondes werd er druk heen en weer gelopen tussen de teams hoe de anderen er vóór stonden. Na de laatste caramboles was het onzeker of ze om de 3e of 4e plek of om de 1e of 2e plek mochten spelen.
 
Na het omroepen van alle gemiddelden, behaalde partij- en team-punten werd het duidelijk. Ze waren 1e geworden in hun poule dus nu ECHT spelen voor Het Kampioenschap. En ja hoor je zal het zien, wat eerder op de dag wel allemaal lukte wilde niet in de laatste 3 partijen. Alles ging net mis, achter of voor om, ze kregen geen aanvangsstoot, niets lukte. Maar werden toch heel knap 2e van Nederland van de ruim 400 teams die aan het begin van de competitie begonnen. Blij en trots vielen ze elkaar in de armen, want ze hadden dit totaal niet verwacht, en werden zij door de KNBB op het podium geroepen en ontvingen ze het applaus en de medailles die ze hadden verdiend voor deze prestatie.
 
Nog onder de indruk van alles ondernamen ze de reis terug naar onze club waar ze warm werden ontvangen door de thuisblijvers.

Hoogvliet A C4 KAMPIOEN Gewest 2018-2019!!

Een aantal leden onder ons zal zeggen “ C4 “, maar toch. In die maandenlange strijd tussen de C3 teams waren ze toch eerste geworden van het district Rotterdam. 
Op 25 mei j.l. mocht Hoogvliet A C4, Rinus van Nispen, Gerard Lindeman, Jan van Eijk en Laurens Valkenburg  (Henk Moonen moest helaas voortijdig afhaken) bij Biljartvereniging ’t Groene Hart in Naaldwijk, de naam van onze vereniging hoog houden in de halve finale waar in 2 poules gespeeld werd. Van de 9 te spelen partijen heeft Hoogvliet er 3 van verloren en werden 1e in poule A en 2e werd “Eetcafé Rustwat 2”.  In poule B werd “ ’t Fort 73” 1e en “Merwedehof 16” 2e.
Deze teams mochten een dag later in de finale uitvechten wie er Gewestelijk Kampioen zou worden. Dat vond plaats in The Pittstop te Vlaardingen. De strijd verliep lastig en nerveus en het kon alle kanten op. Hoogvliet A C4 herpakte zich gelukkig op het laatst. Maar wat wil je met een regerend Nederlands Kampioen in hun midden.
Nu is dus Hoogvliet A C4 naast Districts- ook Gewestelijk Kampioen en mogen ze op 23 juni a.s. in Nieuwegein voor het Nederlands Kampioenschap strijden in de C4 klasse.

Gefeliciteerd Kampioenen, 
en dank je wel dat jullie Hoogvliet weer meer bekendheid hebben gegeven.
# van uw rondrijdende verslaggever….

Jan van Eijk is KAMPIOEN van Nederland geworden in de 5de klasse libre!!

In het weekend 1 en 2 december nam Jan van Eijk van bv Hoogvliet deel aan het NK Libre Klein 5e klasse. Het stond bij voorbaat al vast dat het een zeer intensive biljartdag zou worden. Na de reis naar Almere-stad dienden er vier partijen te worden gespeeld.
Alle vier de partijen wist Jan om te zetten in zeges. De eerste drie gingen uit in 28, 20 en 29 beurten, maar de laatste van de dag sloeg de vermoeid het lichtelijk toe; in een spannende partij trok hij wel aan het langste eind, maar de partij duurde dit keer wel 40 beurten.

Voor de zondag stonden er nog drie partijen op de rol. Of dat de nachtrust te kort was of dat er te lang aan de boemel gaan de oorzaak was, ik weet het niet, maar de eerste partij kwam Jan niet in zijn spel en ging de winst naar de latere nummer twee. Gelukkig kon hij zich bij de tweede wedstrijd weer volledig herpakken en pakte hij de winst in 24 beurten.
Voor aanvang van de finale partijen stond Jan op gelijke hoogte met Yves Limpens (10 pnt.) met vlak daarachter Jan Laan en Marit Poelstra op 8 punten. Alle vier hadden zij een carambole percentage in de 90 procent, dus moest Jan wel winnen in die laatste beslissende partij. De tegenstander Yves Limpens uit Sittard was de finale binnen gekomen met een moyenne van 1,61 en moest daardoor 47 caramboles zien te maken, maar Jan liet hem met maar 19 caramboles achter, terwijl Jan het uitmaakte in slechts 17 beurten. Jan van Eijk kwam daarmee (als enige) op 12 punten. In zijn kielzog eindigden drie spelers op 10 punten.
Feest in het Rotterdamse kamp – half Hoogvliet was uitgelopen.

Onze Jan dus Kampioen van Nederland. Proficiat!

Verslag 1ste Open Libre Hoogvliet

RIEN VRIJDAG ONGESLAGEN KAMPIOEN.

Het gehele toernooi is gespeeld in een vreselijke goede sfeer en dat is best knap als je weet het bijna alle dagen goed heet weer is geweest. Maar zoals altijd bij onze vereniging heeft Joke Lindeman met af en toe wat medewerking van andere vrijwilligers er voor zorggedragen dat de innerlijke mens goed verzorgd werd.

Er is door een ieder geprobeerd om zijn of haar wedstrijd te winnen, maar ik heb nergens kunnen vaststellen dat met het mes tussen de tanden ging, maar in een gemoedelijke sfeer. Daarvoor wil ik alle deelnemers hartelijk bedanken want de sfeer is bepalend voor een toernooi.
Tevens wil ik via deze weg nogmaals de clubleden bedanken die zich beschikbaar hebben gesteld om op de finale dagen te tellen en te schrijven.

Dan zullen we het nu ook maar even gaan hebben over de finale, naar het schijnt, gezien onderstaande foto waren niet alle wedstrijden even spannend of kon diegene de spanning niet meer aan, dat zullen we nooit weten

Het was wel degelijk een goede finale en voor een wedstrijdleider een perfect einde daar er een echte finale partij overbleef Rien Vrijdag speelde zijn laatste partij tegen Rinus van Nispen wie won was kampioen, maar door de zenuwen kon Rinus geen partij geven aan Rien die deze laatste partij dan ook won met 60 om 26. Gezien de cijfers is Rien een terechte kampioen daar hij in 5 partijen 9 matchpunten scoorde.

Ook na de finale bleef het nog een hele tijd gezellig.

Als Biljartvereniging Hoogvliet kijken wij terug op een zeer geslaagd Open Libre Hoogvliet en wat ons betreft zullen we deze volgend jaar zeker weer gaan organiseren.