Mededelingen

Mededelingen van het bestuur:

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Rinus Rijsdijk          Voorzitter/Externe Wedstrijdleider
Eric Both                   1ste Secretaris
Joke Lindeman        2de Secretaris/Ledenadministratie

Voor vragen inzake bovengenoemde functies kunt U zich tot die persoon richten.